Despre reprezentanță

Despre reprezentanță

Compressed file

Reprezentanța Rossotrudnichestvo activează în Republica Moldova din septembrie 2002. În februarie 2009 a avut loc inaugurarea Centrului rus de știință și cultură în orașul Chișinău. Începând din ianuarie 2018, centrul este amplasat într-o clădire nouă, modern dotată, situată pe strada Mihai Eminescu 2.

Printre activitățile de bază ale centrului se numără: interacțiunea cu compatrioții, consolidarea poziției limbii ruse, popularizarea culturii ruse în Moldova, colaborarea cu organizațiile neguvernamentale și mișcările tinerilor din țară. Activitatea CRȘC se axează, de asemenea, pe dezvoltarea legăturilor culturale, educaționale, tehnico-științifice  și legăturilor informaționale dintre Federația Rusă și Republica Moldova, acordarea consilierii compatrioților și respectarea drepturilor lor civile, politice, economice, sociale, culturale și altor drepturi legitime în țara de reședință, menținerea și dezvoltarea relațiilor cu patria istorică.

În scopul creării unui fundament modern pentru studierea și predarea limbii ruse ca limbă nativă și / sau străină, precum și întru realizarea diferitor programe educaționale și de formare, în cadrul CRȘC au fost iniţiate cursuri de limba rusă, jurnalism, retorică și informatică. Centrul dispune de un fond în continuă creștere de literatură științifică, metodică, de referință și educațională. Pe lângă acestea, există o gamă largă de materiale didactice audio-video pe suporturi electronice (CD, DVD).

Pentru toți doritorii în Centru funcționează o bibliotecă, a cărei fond, în prezent, depășește 5.000 de volume. În număr mare sunt expuse cărți din literatura clasică rusă și universală, cărți despre istoria și cultura Rusiei, literatura ortodoxă, manuale de limba și literatura rusă.

Tot aici se află filiala virtuală a Muzeului Rus și Biblioteca prezidențială virtuală „B. Elțin”, deschise pentru toți vizitatorii. Programele filialei virtuale a Muzeului Rus permit nu doar „ promenada” prin numeroasele săli ale muzeului, dar și oferă posibilitatea de a privi îndeaproape tabloul preferat și de a studia cele mai mici detalii ale acestuia, precum și vizionarea filmelor educaționale despre pictori, creația și biografia lor.

Centrul dispune de o sală spațioasă pentru organizarea expozițiilor de artă, expozițiilor meșterilor de artă populară, precum și a diverselor concerte, serate literare, proiecții de film, întâlniri creative și master-class-uri. Conferințele științifico-practice și mesele rotunde sunt organizate într-o sală de conferințe special amenajată, iar seminarele metodice și întâlnirile de lucru cu cadrele didactice din școlile și liceele ruse sunt organizate în clase echipate cu calculatoare personale, tablă interactivă, proiector, suporturi vizuale moderne etc.

În ultima perioadă, domeniul de activitate al CRȘC s-a extins semnificativ. Pentru crearea unei viziuni obiective asupra Rusiei, a istoriei, culturii și poziției sale geopolitice, în Centru activează următoarele cercuri și cluburi: Clubul Oamenilor de Știință și Specialiștilor, Clubul cineaștilor „Pozitiv”, Clubul de discuții „Dialoguri relevante”, Universitatea Populară de Limbă și Cultură Rusă, Centrul de Consultanță.

Centrul rus de știință și cultură din Republica Moldova este deschis pentru colaborarea multilaterală cu organizațiile și instituțiile publice, culturale, științifice și de învățământ și cu drag își deschide ușile pentru oaspeții din Moldova și din străinătate.